ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(érvényes 2017. március 30-tól visszavonásig)

I. Adatkezelő adatai: Micra-S Bt.

2161 Csomád, Liget u. 14.

admin@micramr.com

Cégjegyzék szám: 13-06-061894

II. Weboldal: www.ittelmondhatod.hu

III. Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Kapcsolódó jogszabályok, és a jelen tájékoztatóban használt jogi fogalmak definícióinak forrásai:

IV. Az adatkezelés jogalapjáról és céljáról, a kezelt adatok köréről, az adatfeldolgozó személyéről és az adatkezelés egyéb körülményeiről a jelen tájékoztatóban nem szereplő esetekben az adatfelvételkor ad tájékoztatást az adatkezelő.

V. Definíciók

VI. Adatkezelés módjai

 1. Regisztráció
 2. Kutatás
 3. Speciális kutatás
 4. Nyereményjáték 
ad a) Regisztráció
 1. A hozzájárulás megadása önkéntes.
 2. Kezelt adatok köre: név, email cím, születési év, nem, iskolai végzettség, irányítószám, pszeudo anonimizáláshoz szükséges azonosító (panel ID).
 3. Kizárólag a nyereményjátékokon nyertes személyek esetében további kiegészítő adatok kerülnek felvételre: vezetéknév, keresztnév, postai cím
 4. Adatkezelés célja: piac és közvélemény-kutatást lehetővé tevő panel (adatbázis) létrehozása
 5. Nyilvánosságra hozott adatok: nincs ilyen adat, illetve kizárólag külön hozzájárulás alapján.
 6. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása ( évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 7. Adatok módosítása, helyesbítése: a regisztrációs felületen, illetve az Adatkezelőtől is kérhető.
 8. Adatkezelés időtartama, adatok zárolása, adatok törlése: hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A regisztráció felfüggeszthető, mely esetben az érintett nem kap meghívást kutatásokra. Egy év inaktivitás után az Adatkezelő értesítést küld az érintettnek, majd 18 hónap elteltével automatikusan törli az érintett személyes adatait.
 9. Adatkezelés nyilvántartási száma: a bejelentés megtörtént.
Regisztráció folyamata:
 1. Megrendelő által küldött értesítés vagy internetes oldalakra kikerülő hirdetésekből értesülhet az érintett a regisztráció lehetőségéről.
 2. A regisztráció során az érintett megadja email címét, nevét, egy jelszót, elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, majd a megadott email címre kap egy megerősítő emailt, amiben a linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, és eljut a regisztrációs adatlapra, ahol megadja az alábbi adatokat: nem, születési év, irányítószám, iskolai végzettség, foglalkozás, és amennyiben részt kíván venni a regisztrációhoz kapcsolódó nyereményjátékban, elfogadja az Online Kutatási Panel Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzatot. Nyereményjátékban csak az a regisztrált érintett vehet részt, aki a kért adatokat hiánytalanul megadja.
 3. Az adatok megadásával az érintett paneltaggá válik, létrejött a panel profilja, saját panel ID-vel rendelkezik. A profilban rögzített adatokat az érintett bármikor meg tudja változtatni, fel tud függeszteni regisztrációját, vagy törölni tudja a profilját.
 4. A regisztráció véglegesítése után az érintett kutatásokra meghívó e-maileket kaphat, ami külön hozzájárulás alapján jogosulttá teszi az egyes kutatásokban való részvételre.
ad b) Kutatás
 1. A hozzájárulás megadása önkéntes.
 2. Adatgyűjtés módja: az Adatkezelő által kiválasztott érintettek ún. meghívó levelet kapnak a kutatásra a regisztráció során megadott név és email cím adat felhasználásával, és a meghívót elfogadó paneltagok különböző témákra felépített kérdőíveket töltenek ki, így a legkülönbözőbb adatokat és információkat bocsátják az adatkezelő rendelkezésére.
 3. Kezelt adatok köre: kutatásonként eltérő. Az anonimizálást megelőzően a regisztrációkor megadott email címhez és a panel ID-hoz kapcsolódóan tárolja az adatokat az Adatkezelő.
 4. Adatkezelés célja: piac és közvélemény-kutatás lefolytatása, a megadott adatok és információk alapján anonimizált következtetések levonása, statisztikai adatképzés.
 5. Nyilvánosságra hozott adatok: kizárólag anonimizált információk válnak az adatkezelőtől független, harmadik személyek számára hozzáférhetővé.
 6. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása ( évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 7. Adatok módosítása, helyesbítése: az adat megadása során lehetséges, illetve az Adatkezelőtől kérhető.
 8. Adatkezelés időtartama, adatok törlése: hozzájárulás visszavonásáig. Az anonimizált információk törlésre nem kerülnek.
 9. Adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatosan.
A kutatás menete: A kutatást megrendelők (továbbiakban: megrendelő) által meghatározott témákban és az ő preferenciáik alapján az Adatkezelő kérdőíve(ke)t állít össze. A megrendelő által meghatározott mintanagyság és mintaösszetétel szerint az adatkezelő a regisztráció során megadott adatok alapján (nem, kor, iskolai végzettség vagy irányítószám) kiválasztja a lehetséges paneltagokat a regisztráció során megadott email címre kiküldött meghívó levéllel. A meghívó levélben elküldésre kerül a kérdőív linkje, amire kattintva elérhető a kérdőív. A meghívó emailben adatkezelő tájékoztatást ad a kérdőív hosszáról, a kérdőív érvényességi idejéről (meddig lehet kitölteni), és a kutatáshoz kapcsolódó nyereményjátékról. A kérdőív linkjére kattintva tudja megkezdeni, illetve az érvényességi időben bármikor folytatni a paneltag a kérdőív kitöltését. Kutatásoknál a kutatás témájától függően az alábbi adatok és információk kerülhetnek megadásra például: ad c) Speciális kutatás: A speciális kutatásban való részvétel szintén meghívással lehetséges, azonban további feltétel egy úgynevezett előzetes (szűrő)kérdőív kitöltése Amennyiben az érintett részt kíván venni a speciális kutatásban, az előzetes kérdőívben a paneltag különböző kérdésekre válaszol, amely alapján megítélhető, hogy a speciális kutatásban történő részvétele az adatkezelő számára megfelelő-e egy további, részletes kérdőíves vagy egy a személyes találkozóval kiegészített kutatásban való részvétel érdekében. A speciális kutatás során rögzítésre kerülhet az érintett paneltag telefonszáma a kapcsolattartás egyszerűsítése céljából, és amelyen kizárólag az adott speciális kutatással kapcsolatban történhet a kapcsolattartás. A speciális kutatás során a megadott válaszok és adatok elemzése a kitöltő személlyel kapcsolatba hozható módon történik az adatkezelő által. A speciális kutatás során a paneltagokat személyes beszélgetésre hívjuk meg, a beszélgetés hangrögzítésre kerülhet, amennyiben az összes résztvevő beleegyezik. Az egyes paneltagok a többi paneltag ezirányú döntését nem ismerik a befolyástól mentes döntéshozatal érdekében.
 1. A hozzájárulás megadása önkéntes.
 2. Adatgyűjtés módja: az Adatkezelő által kiválasztott érintettek ún. meghívó levelet kapnak az kutatásra a regisztráció során megadott név és email cím adat felhasználásával, és meghívót elfogadó paneltagok különböző témákra felépített kérdőíveket töltenek ki (írásban és/vagy személyesen), így a legkülönbözőbb adatokat és információkat bocsátják az adatkezelő rendelkezésére.
 3. Kezelt adatok köre: kutatásonként eltérő. Az anonimizálást megelőzően a regisztrációkor megadott email címhez és a panel ID-hoz kapcsolódóan tárolja az adatokat az Adatkezelő.
 4. Adatkezelés célja: piac és közvélemény-kutatás lefolytatása, a megadott adatok és információk alapján anonimizált következtetések levonása, statisztikai adatképzés.
 5. Nyilvánosságra hozott adatok: kizárólag anonimizált információk válnak az adatkezelőtől független, harmadik személyek számára hozzáférhetővé.
 6. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása ( évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 7. Adatok módosítása, helyesbítése: az adat megadása során lehetséges, illetve az Adatkezelőtől kérhető.
 8. Adatkezelés időtartama, adatok törlése: hozzájárulás visszavonásáig. Az anonimizált információk törlésre nem kerülnek.
 9. Adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatosan.
ad d) Nyereményjáték
 1. A hozzájárulás megadása önkéntes. A regisztrációhoz és az adatkezelő kutatásához általában nyereményjáték kapcsolódik, azonban az válaszok megadását követően a paneltag eldöntheti, hogy részt kíván-e venni a nyereményjátékban.
 2. Kezelt adatok köre: a sorsolás email cím segítségével történik, amennyiben a nyeremény postázása szükséges, a nyertes kézbesítési címének email útján történő bekérése és megadása szükséges, azonban ezt az Adatkezelő a paneltag adataihoz kapcsolva nem tárolja.
 3. Adatkezelés célja: nyereményjáték lebonyolítása.
 4. Nyilvánosságra hozott adatok: nincs ilyen adat, illetve kizárólag külön hozzájárulás alapján.
 5. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása ( évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 6. Adatok módosítása, helyesbítése: a regisztrációs felületen, illetve az Adatkezelőtől is kérhető. A kézbesítési cím módosítása az Adatkezelőtől kérhető a kézbesítés megkezdéséig.
 7. Adatkezelés időtartama, adatok zárolása, adatok törlése: hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
 8. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117210/2017.
Az adatkezelés esetleges egyéb jellemzői az Online Kutatási Panel Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzatban találhatóak.

VII. Adatkezelő által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek. A regisztráltak adatait fokozott biztonsági intézkedések védik az illetéktelen hozzáféréstől. Az Adatkezelő szerverei biztonsági okokból mind a regisztráció során, mind pedig az egyedi belépések során használt IP címeket rögzítik.

VIII. Cookie-k

A cookie-k kis méretű programok vagy fájlok, melyeket a felhasználó internetes böngészője ment el a meglátogatott oldalról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is. A www.ittelmondhatod.hu honlap a következő cookie-kat alkalmazza: böngésző cookie, Flash cookie, session cookie-k a munkamenet azonosítása céljából. A böngésző és a Flash cookie-k tárolásának célja a felhasználói élmény növelése azáltal, hogy megőrzik a látogató által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a böngésző, sem a Flash cookie-k nem képesek a felhasználó azonosítására, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak kód (azaz programok) futtatására vagy vírusok másik számítógépre történő eljuttatására. Harmadik féltől származó sütiket cookie-kat a látogató számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során.

IX. A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag az azt megadó érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

X. Személyes adat kezelése alapulhat az érintett hozzájárulásán, vagy törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelet közérdeken alapuló célból történt elrendelése alapján (kötelező adatkezelés, pl. nyereményjáték nyertesei esteében), vagy az Infotv.-ben, illetve az EU ÁAKR-ben biztosított másodlagos jogalapok bármelyikén, továbbá vásárolt vagy a DM törvény alapján kezelt adatok esetén az ott rögzített egyéb szabályokra tekintettel.

XI. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

XII. Az adatkezelő az Infotv. 3. § 3. pontja szerinti különleges adatot csak az érintett kifejezett, külön hozzájárulása esetén kezelhet az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett, a különleges adat céljának megjelölésével (pl. egészségi állapotra, egészséget érintő szokásokra vonatkozó kutatások).

XIII. Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

XIV. Az Adatkezelő Magyarország területén, a székhelyén, valamint DoclerWeb Kft. (Budapest, Expo tér 5-7., 1101) székhelyén található szerveren tárolja az érintettek személyes adatait.

XV. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Adatkezelőtől írásban kérhető.

XVI. Az érintett személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Adatkezelő, ha

XVII. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. A döntésről az adatkezelő 14 napon belül köteles értesíteni az érintettet, aki – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ában meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

XVIII. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot törlés helyett, amennyiben az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló bármely információk alapján a törlés feltételezhetően sértené az érintett jogos érdekeit.

XIX. Adatfeldolgozó:

M-Trader Kft., Budapest, 1062, Bajza utca 58.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben (további) Adatfeldolgozókat vegyen igénybe, amelyekről az ittelmondhatod.hu honlapon ad tájékoztatást. Az adatfeldolgozó adatainak változtatása nem jelenti a jelen tájékoztató olyan módosítását, amely miatt azt az érintettekkel el kellene fogadtatni.

XX. Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, naih.hu)

XXI. Panaszkezelés a segitseg@ittelmondhatod.hu email címen történik. A panaszügyek során keletkezett személyes adatok kezelése – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a panasz elintézését követő legfeljebb 5 évig történhet.

Budapest, 2017. március 30.